สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 038 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 43 110 72
2 039 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 37 91 63
3 041 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 8 12 11
4 043 โรงเรียนประชาบดี 27 56 29
5 044 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 10 30 18
6 045 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 31 59 44
7 046 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 12 34 19
8 047 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 37 91 61
9 048 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 31 71 51
10 049 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 22 33 29
11 050 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 41 104 67
12 051 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 41 104 70
13 052 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23 47 35
14 053 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 50 127 84
15 054 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 29 64 45
16 055 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 24 52 37
17 056 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 45 88 70
18 057 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 25 53 40
19 058 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 38 105 61
20 059 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 39 74 56
21 060 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา 0 0 0
22 061 โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 3 5 4
23 062 โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา 5 16 9
24 063 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 19 29 20
25 065 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 0 0 0
รวม 640 1455 995
2450

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล เหลืองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 088-590-2526
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]