สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดกิ่งแก้ว 23 18 8 49
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 19 21 14 54
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 18 8 8 34
4 คลองบางน้ำจืด 17 8 5 30
5 วัดศรีวารีน้อย 12 5 3 20
6 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 10 4 7 21
7 วัดเสาธงกลาง 9 10 9 28
8 วัดราษฎร์บูรณะ 9 7 6 22
9 วัดนิยมยาตรา 9 2 1 12
10 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 7 3 1 11
11 วัดหัวคู้ 7 1 3 11
12 รัตนโกสินทร์ 9 7 1 2 10
13 วัดบางพลีใหญ่ใน 5 7 5 17
14 วัดหนามแดง 5 6 3 14
15 วัดบางโฉลงใน 5 6 0 11
16 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 5 4 6 15
17 วัดสลุด 5 4 3 12
18 คลองเจริญราษฎร์ 5 0 0 5
19 เตรียมปริญญานุสรณ์ 4 4 4 12
20 ตลาดบางพลีน้อย 4 2 3 9
21 วัดบางโฉลงนอก 3 4 0 7
22 วัดจรเข้ใหญ่ 3 3 1 7
23 สุเหร่าบ้านไร่ 3 3 0 6
24 สุเหร่าบางกะสี 3 2 1 6
25 ปากคลองชวดใหญ่ 3 1 2 6
26 คลองบางแก้ว 3 1 1 5
27 คลองลาดกระบัง 3 1 1 5
28 พรหมพิกุลทอง 2 2 4 8
29 สันต์เสริมวิทย์ 2 1 2 5
30 วัดมงคลนิมิตร 2 1 1 4
31 วัดบางบ่อ 1 3 1 5
32 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 3 0 4
33 คลองบางกระบือ 1 2 1 4
34 คลองกระแชงเตย 1 2 0 3
35 ประภามนตรี 3 1 1 1 3
36 สุเหร่าบางปลา 1 1 0 2
37 วัดบางพลีน้อย 1 1 0 2
38 ศรีดรุณ 1 0 1 2
39 วัดบัวโรย 1 0 1 2
40 คลองบางกะสี 1 0 0 1
41 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1
42 ตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) 1 0 0 1
43 ยินดีวิทย์ 0 2 1 3
44 วัดบางพลีใหญ่กลาง 0 1 3 4
45 สาธิตบางนา 0 1 2 3
46 ไพรีขยาด 0 1 2 3
47 สุดใจวิทยา 0 1 1 2
48 บ้านท้องคุ้ง 0 1 1 2
49 วัดโคธาราม 0 1 1 2
50 วัดมงคลโคธาวาส 0 1 1 2
51 วัดเสาธงนอก 0 1 0 1
52 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 1 0 1
53 วัดบางเพรียง 0 1 0 1
54 คลองปลัดเปรียง 0 1 0 1
55 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 2 2
56 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 1 1
57 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 0 1 1
58 คลองสะบัดจาก 0 0 1 1
59 วัดสีล้ง 0 0 1 1
60 คลองบ้านระกาศ 0 0 1 1
61 คลองหลุมลึก 0 0 1 1
62 วัดสุคันธาวาส 0 0 1 1
63 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 0 1 1
64 คลองกันยา 0 0 0 0
65 ปากคลองมอญ 0 0 0 0
66 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0
67 ไทยรัฐวิทยา 71 0 0 0 0
68 คลองพระยานาคราช 0 0 0 0
69 วัดกาหลง 0 0 0 0
70 เกวลินวิทยา 0 0 0 0
71 วัดนาคราช 0 0 0 0
72 วัดลาดหวาย 0 0 0 0
73 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 0 0
74 วัดสร่างโศก 0 0 0 0
75 ตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0 0
76 วัดบางนางเพ็ง 0 0 0 0
77 วัดคอลาด 0 0 0 0
78 วัดปานประสิทธาราม 0 0 0 0
79 อนุบาลชลิดา 0 0 0 0
80 สุเหร่าคลองใหม่ 0 0 0 0
81 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0
รวม 224 166 131 521

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]