สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดกิ่งแก้ว 23 18 8 49 37 19 15 11 71
2 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 19 21 14 54 65 12 9 4 86
3 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 18 8 8 34 42 11 7 5 60
4 คลองบางน้ำจืด 17 8 5 30 41 6 8 7 55
5 วัดศรีวารีน้อย 12 5 3 20 20 10 3 7 33
6 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 10 4 7 21 17 14 9 12 40
7 วัดเสาธงกลาง 9 10 9 28 23 18 15 8 56
8 วัดราษฎร์บูรณะ 9 7 6 22 24 13 7 9 44
9 วัดนิยมยาตรา 9 2 1 12 13 2 4 1 19
10 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 7 3 1 11 15 7 2 7 24
11 วัดหัวคู้ 7 1 3 11 15 12 13 3 40
12 รัตนโกสินทร์ 9 7 1 2 10 15 11 5 9 31
13 วัดบางพลีใหญ่ใน 5 7 5 17 26 7 7 10 40
14 วัดหนามแดง 5 6 3 14 16 4 8 7 28
15 วัดบางโฉลงใน 5 6 0 11 19 11 4 5 34
16 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 5 4 6 15 26 10 13 8 49
17 วัดสลุด 5 4 3 12 16 7 5 8 28
18 คลองเจริญราษฎร์ 5 0 0 5 5 0 1 1 6
19 เตรียมปริญญานุสรณ์ 4 4 4 12 22 12 10 7 44
20 ตลาดบางพลีน้อย 4 2 3 9 10 3 5 3 18
21 วัดบางโฉลงนอก 3 4 0 7 10 6 6 11 22
22 วัดจรเข้ใหญ่ 3 3 1 7 5 13 11 5 29
23 สุเหร่าบ้านไร่ 3 3 0 6 8 9 6 7 23
24 สุเหร่าบางกะสี 3 2 1 6 11 3 7 3 21
25 ปากคลองชวดใหญ่ 3 1 2 6 9 4 3 0 16
26 คลองบางแก้ว 3 1 1 5 9 3 14 13 26
27 คลองลาดกระบัง 3 1 1 5 5 1 3 1 9
28 พรหมพิกุลทอง 2 2 4 8 16 6 10 7 32
29 สันต์เสริมวิทย์ 2 1 2 5 8 2 3 1 13
30 วัดมงคลนิมิตร 2 1 1 4 3 4 7 10 14
31 วัดบางบ่อ 1 3 1 5 11 5 3 2 19
32 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 3 0 4 5 0 0 3 5
33 คลองบางกระบือ 1 2 1 4 7 9 5 7 21
34 คลองกระแชงเตย 1 2 0 3 3 0 3 0 6
35 ประภามนตรี 3 1 1 1 3 4 1 2 0 7
36 สุเหร่าบางปลา 1 1 0 2 7 8 8 2 23
37 วัดบางพลีน้อย 1 1 0 2 4 2 1 1 7
38 ศรีดรุณ 1 0 1 2 8 3 7 4 18
39 วัดบัวโรย 1 0 1 2 2 4 2 8 8
40 คลองบางกะสี 1 0 0 1 4 5 6 3 15
41 คลองบางกะอี่ 1 0 0 1 4 3 6 1 13
42 ตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 ยินดีวิทย์ 0 2 1 3 5 6 9 4 20
44 วัดบางพลีใหญ่กลาง 0 1 3 4 14 11 10 7 35
45 สาธิตบางนา 0 1 2 3 10 14 2 3 26
46 ไพรีขยาด 0 1 2 3 6 2 5 2 13
47 สุดใจวิทยา 0 1 1 2 7 9 16 6 32
48 บ้านท้องคุ้ง 0 1 1 2 4 4 9 9 17
49 วัดโคธาราม 0 1 1 2 4 3 2 1 9
50 วัดมงคลโคธาวาส 0 1 1 2 3 7 10 11 20
51 วัดเสาธงนอก 0 1 0 1 7 5 4 8 16
52 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 0 1 0 1 6 8 4 2 18
53 วัดบางเพรียง 0 1 0 1 4 4 6 5 14
54 คลองปลัดเปรียง 0 1 0 1 3 3 5 0 11
55 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 2 2 2 0 4 1 6
56 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 1 1 12 4 6 7 22
57 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 4 4 4 9 12
58 คลองสะบัดจาก 0 0 1 1 2 4 3 3 9
59 วัดสีล้ง 0 0 1 1 2 2 2 1 6
60 คลองบ้านระกาศ 0 0 1 1 2 0 1 1 3
61 คลองหลุมลึก 0 0 1 1 1 4 2 2 7
62 วัดสุคันธาวาส 0 0 1 1 1 3 2 7 6
63 อนุบาลยินดีวิทย์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
64 คลองกันยา 0 0 0 0 4 0 4 1 8
65 ปากคลองมอญ 0 0 0 0 3 4 1 5 8
66 ละมูลรอดศิริ 0 0 0 0 3 3 3 2 9
67 ไทยรัฐวิทยา 71 0 0 0 0 3 1 7 10 11
68 คลองพระยานาคราช 0 0 0 0 2 1 3 1 6
69 วัดกาหลง 0 0 0 0 2 1 1 2 4
70 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
71 วัดนาคราช 0 0 0 0 1 1 1 2 3
72 วัดลาดหวาย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
73 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 0 0 0 0 6 3 3 9
74 วัดสร่างโศก 0 0 0 0 0 3 4 5 7
75 ตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0 0 0 3 3 4 6
76 วัดบางนางเพ็ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
77 วัดคอลาด 0 0 0 0 0 0 3 2 3
78 วัดปานประสิทธาราม 0 0 0 0 0 0 2 1 2
79 อนุบาลชลิดา 0 0 0 0 0 0 2 0 2
80 สุเหร่าคลองใหม่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
81 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 166 131 521 731 404 409 349 1,544