งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระหว่าง วันที่ 8 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 14 พ.ย. 2561
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]