งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ระหว่าง วันที่ 8 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 12 พ.ย. 2561
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]