กำหนดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย.2561
1. ภาษาไทย คลิ๊ก
2. คณิตศาสตร์ คลิ๊ก
3. วิทยาศาสตร์ คลิ๊ก
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊ก
5. สุขศึกษาและพลศึกษา คลิ๊ก
6. ศิลปะ - ทัศนศิลป์ คลิ๊ก
7. ศิลปะ - ดนตรี คลิ๊ก
8. ศิลปะ - นาฏศิลป์ คลิ๊ก
9. ภาษาต่างประเทศ  คลิ๊ก 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊ก
11. คอมพิวเตอร์ คลิ๊ก
12. หุ่นยนต์ คลิ๊ก
13. การงานอาชีพ คลิ๊ก
14. ปฐมวัย คลิ๊ก
15. เรียนรวม - ภาษาไทย  คลิ๊ก 
16. เรียนรวม - สังคมฯ  คลิ๊ก 
17. เรียนรวม - ศิลป  คลิ๊ก
18. เรียนรวม - การงานอาชีพ คลิ๊ก
วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:12 น.