สเปคคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานมหกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สเปคคอมพิวเตอร์ ดังนี้
วันพุธ ที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:29 น.