สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สุพรรณภูมิ 36 17 6 59
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 16 14 7 37
3 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 12 8 7 27
4 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 10 3 5 18
5 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 9 5 2 16
6 บ้านท่าเสด็จ 7 6 7 20
7 กฤษณา 7 3 3 13
8 วัดวังกุ่ม 7 2 3 12
9 วัดสังฆจายเถร 5 7 3 15
10 วัดป่าพฤกษ์ 5 5 1 11
11 บ้านโพธิ์ศรี 5 3 3 11
12 วัดพระธาตุ 4 5 7 16
13 วัดวังพระนอน 4 3 4 11
14 วัดช่องลม 4 1 6 11
15 วัดเขาดิน 4 1 1 6
16 วัดเสาธง 4 1 0 5
17 บางแม่หม้าย 3 2 0 5
18 วัดกระทุ่มทอง 3 1 4 8
19 บ้านดอนโพ 3 1 0 4
20 วัดยาง 3 0 2 5
21 วัดสระประทุม 2 5 4 11
22 ศุภลักษณ์ 2 5 3 10
23 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 2 4 4 10
24 วัดป่าพระเจ้า 2 3 5 10
25 วัดไก่เตี้ย 2 3 1 6
26 บางปลาม้า 2 2 0 4
27 วัดสำนักตะฆ่า 2 1 1 4
28 วัดบรรไดทอง 2 1 1 4
29 วัดโพธิ์ศรี 2 1 0 3
30 วัดวังน้ำเย็น 2 0 3 5
31 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 0 2 4
32 วัดดาว 2 0 0 2
33 วัดแก้ว 1 3 3 7
34 วัดสุขเกษม 1 2 3 6
35 วัดจระเข้ใหญ่ 1 2 2 5
36 เมืองสุพรรณบุรี 1 2 2 5
37 วัดบ้านกล้วย 1 2 1 4
38 บ้านหนองปรือ 1 2 1 4
39 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 1 2 0 3
40 วัดสวนแตง 1 2 0 3
41 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 2 4
42 บ้านบางกุ้ง 1 1 1 3
43 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1 1 1 3
44 วัดดอนกระเบื้อง 1 1 1 3
45 บ้านหนองสรวง 1 1 0 2
46 วัดม่วงเจริญผล 1 1 0 2
47 วัดองครักษ์ 1 0 3 4
48 วัดวรจันทร์ 1 0 1 2
49 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 1 0 1 2
50 วัดสกุณปักษี 1 0 0 1
51 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 1 0 0 1
52 วัดลาดกระจับ 1 0 0 1
53 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1 0 0 1
54 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1
55 วัดบางจิก 1 0 0 1
56 บ้านห้วยเจริญ 1 0 0 1
57 วัดปู่เจ้า 1 0 0 1
58 วัดสามจุ่น 1 0 0 1
59 วัดคลองโมง 1 0 0 1
60 คี่ตี้ 1 0 0 1
61 วัดดอนไข่เต่า 1 0 0 1
62 วัดลาดตาล 0 8 5 13
63 อนุบาลศรีประจันต์ 0 6 4 10
64 บ้านคลองชะอม 0 2 0 2
65 วัดคูบัว 0 1 2 3
66 บ้านรางทอง 0 1 1 2
67 วัดสัปรสเทศ 0 1 1 2
68 วัดตปะโยคาราม 0 1 1 2
69 วัดศรีษะเกษ 0 1 1 2
70 วัดเกาะ 0 1 0 1
71 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 1 0 1
72 วัดพังม่วง 0 1 0 1
73 วัดโพธิ์นฤมิตร 0 1 0 1
74 บ้านหนองบอน 0 1 0 1
75 วัดโบสถ์ 0 1 0 1
76 วัดเสาธงทอง 0 1 0 1
77 วัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 0 1 0 1
78 วัดโคกโพธิ์ 0 1 0 1
79 วิทยาศึกษา 0 1 0 1
80 วัดลำบัว 0 0 1 1
81 วัดวังพลับเหนือ 0 0 1 1
82 วัดหน่อสุวรรณ 0 0 1 1
83 วัดปลายนา 0 0 1 1
84 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 1
85 วัดดอนขาด 0 0 1 1
86 อนุบาลวัดสวนหงส์ 0 0 1 1
87 วัดพิหารแดง 0 0 1 1
88 วัดสามทอง 0 0 0 0
89 ทรงกระทียม 0 0 0 0
90 บ้านรางหางม้า 0 0 0 0
91 วัดเถรพลาย 0 0 0 0
92 บ้านหนองขาม 0 0 0 0
93 วัดดอนบุบผาราม 0 0 0 0
94 วัดดอนตาจีน 0 0 0 0
95 วัดศาลาท่าทราย 0 0 0 0
96 วัดดงขี้เหล็ก 0 0 0 0
97 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0
98 วัดสาลี 0 0 0 0
99 วัดจำปี 0 0 0 0
100 วัดหนองเพียร 0 0 0 0
101 วัดปากคลองกุ่ม 0 0 0 0
102 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0 0
103 วัดดอนสุทธาวาส 0 0 0 0
104 วัดวังพลับใต้ 0 0 0 0
105 วัดศุขเกษม 0 0 0 0
106 วัดไผ่ลูกนก 0 0 0 0
107 วัดลานคา 0 0 0 0
108 วัดบางเลน 0 0 0 0
109 วัดพันตำลึง 0 0 0 0
110 วัดสุวรรณนาคี 0 0 0 0
111 วัดชีปะขาว 0 0 0 0
112 วัดตะลุ่ม 0 0 0 0
113 วัดบางใหญ่ 0 0 0 0
114 วัดประชุมชน 0 0 0 0
115 วัดเทพสุทธาวาส 0 0 0 0
116 วัดโพธิ์ท่าทราย 0 0 0 0
117 วัดดารา 0 0 0 0
118 วัดอู่ยา 0 0 0 0
119 วัดโพธิ์ตะควน 0 0 0 0
120 วัดไผ่มุ้ง 0 0 0 0
121 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0
122 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0
123 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 0 0 0 0
124 วัดบ้านหมี่ 0 0 0 0
125 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0 0
126 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 0 0 0 0
รวม 204 167 140 511

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]