สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 36 17 6 59 60 11 2 0 73
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 16 14 7 37 39 9 5 0 53
3 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 12 8 7 27 23 8 4 7 35
4 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 10 3 5 18 24 8 5 2 37
5 บ้านท่าเสด็จ 7 6 7 20 14 12 9 6 35
6 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 6 5 2 13 21 10 3 0 34
7 กฤษณา 6 3 3 12 12 1 0 0 13
8 วัดป่าพฤกษ์ 5 5 1 11 8 6 3 2 17
9 วัดวังกุ่ม 5 2 3 10 7 8 6 1 21
10 วัดวังพระนอน 4 3 4 11 12 4 2 2 18
11 วัดช่องลม 4 1 6 11 10 9 1 3 20
12 วัดเขาดิน 4 0 1 5 6 2 1 1 9
13 วัดพระธาตุ 3 5 7 15 12 10 5 3 27
14 บางแม่หม้าย 3 2 0 5 6 4 2 0 12
15 วัดกระทุ่มทอง 3 1 4 8 10 3 3 1 16
16 บ้านดอนโพ 3 1 0 4 5 0 2 2 7
17 วัดสังฆจายเถร 2 6 3 11 13 11 3 3 27
18 ศุภลักษณ์ 2 5 3 10 8 2 0 2 10
19 วัดสระประทุม 2 5 2 9 9 11 2 0 22
20 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 2 4 4 10 10 7 1 0 18
21 วัดป่าพระเจ้า 2 3 5 10 9 10 1 0 20
22 บางปลาม้า 2 2 0 4 4 1 1 1 6
23 วัดสำนักตะฆ่า 2 1 1 4 4 2 3 1 9
24 วัดโพธิ์ศรี 2 1 0 3 3 3 2 1 8
25 วัดวังน้ำเย็น 2 0 3 5 5 3 5 1 13
26 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 0 2 4 6 4 4 0 14
27 วัดแก้ว 1 3 3 7 4 2 6 1 12
28 วัดไก่เตี้ย 1 3 1 5 5 2 1 1 8
29 วัดสุขเกษม 1 2 3 6 8 3 1 0 12
30 วัดจระเข้ใหญ่ 1 2 2 5 6 8 2 1 16
31 เมืองสุพรรณบุรี 1 2 2 5 6 2 1 3 9
32 วัดบ้านกล้วย 1 2 1 4 3 3 2 0 8
33 บ้านหนองปรือ 1 2 1 4 3 1 0 0 4
34 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 1 2 0 3 4 2 0 0 6
35 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 2 4 2 7 6 0 15
36 บ้านบางกุ้ง 1 1 1 3 6 3 4 0 13
37 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1 1 1 3 5 4 1 0 10
38 วัดบรรไดทอง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
39 บ้านหนองสรวง 1 1 0 2 4 7 3 1 14
40 วัดดอนกระเบื้อง 1 1 0 2 4 1 0 0 5
41 วัดม่วงเจริญผล 1 1 0 2 2 0 1 1 3
42 วัดสวนแตง 1 1 0 2 1 6 0 1 7
43 วัดองครักษ์ 1 0 3 4 5 5 3 2 13
44 วัดยาง 1 0 2 3 2 2 1 2 5
45 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 1 0 1 2 3 2 0 1 5
46 วัดดาว 1 0 0 1 4 2 0 0 6
47 วัดสกุณปักษี 1 0 0 1 2 2 0 2 4
48 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
49 วัดลาดกระจับ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
50 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1 0 0 1 2 0 0 0 2
51 วัดเสาธง 1 0 0 1 1 7 2 3 10
52 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 5 0 2 6
53 วัดบางจิก 1 0 0 1 1 3 3 2 7
54 วัดปู่เจ้า 1 0 0 1 1 1 1 0 3
55 วัดสามจุ่น 1 0 0 1 1 1 1 0 3
56 วัดคลองโมง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 คี่ตี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดดอนไข่เต่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดลาดตาล 0 8 5 13 12 7 0 0 19
60 อนุบาลศรีประจันต์ 0 6 4 10 9 8 6 0 23
61 บ้านโพธิ์ศรี 0 2 3 5 4 1 3 1 8
62 บ้านคลองชะอม 0 2 0 2 2 3 2 0 7
63 วัดคูบัว 0 1 2 3 1 4 0 0 5
64 วัดศรีษะเกษ 0 1 1 2 0 4 0 0 4
65 วัดเกาะ 0 1 0 1 2 4 0 1 6
66 บ้านรางทอง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
67 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
68 วัดโพธิ์นฤมิตร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
69 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
70 วัดโบสถ์ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
71 วัดเสาธงทอง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
72 วัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
73 วัดโคกโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
74 วิทยาศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 วัดลำบัว 0 0 1 1 3 1 1 0 5
76 วัดวังพลับเหนือ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
77 วัดวรจันทร์ 0 0 1 1 2 5 0 0 7
78 วัดสัปรสเทศ 0 0 1 1 2 2 1 1 5
79 วัดหน่อสุวรรณ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
80 วัดปลายนา 0 0 1 1 1 2 1 2 4
81 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
82 วัดดอนขาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
83 วัดตปะโยคาราม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
84 อนุบาลวัดสวนหงส์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
85 วัดพิหารแดง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
86 วัดสามทอง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
87 ทรงกระทียม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
88 บ้านรางหางม้า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
89 วัดเถรพลาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
90 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
91 วัดดอนบุบผาราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
92 วัดดอนตาจีน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
93 วัดศาลาท่าทราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
94 วัดดงขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
95 วัดพังม่วง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
96 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 2 3 4
97 วัดสาลี 0 0 0 0 1 1 1 2 3
98 วัดจำปี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
99 วัดหนองเพียร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
100 วัดปากคลองกุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
101 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 วัดดอนสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดวังพลับใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดศุขเกษม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดไผ่ลูกนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดลานคา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
107 บ้านห้วยเจริญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
108 วัดบางเลน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 วัดพันตำลึง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
110 วัดสุวรรณนาคี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 วัดชีปะขาว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
112 วัดตะลุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 วัดบางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดประชุมชน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 วัดเทพสุทธาวาส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดโพธิ์ท่าทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
117 วัดดารา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
118 วัดอู่ยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
119 วัดโพธิ์ตะควน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
120 วัดไผ่มุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
122 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
123 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดบ้านหมี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 159 136 474 527 332 165 91 1,024