สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 36 17 6 59 60 11 2 0 73
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 16 14 7 37 39 9 5 0 53
3 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 12 8 7 27 23 8 4 7 35
4 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 10 3 5 18 24 8 5 2 37
5 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 9 5 2 16 24 10 3 0 37
6 บ้านท่าเสด็จ 7 6 7 20 14 12 9 6 35
7 กฤษณา 7 3 3 13 13 1 0 0 14
8 วัดวังกุ่ม 7 2 3 12 9 8 6 1 23
9 วัดสังฆจายเถร 5 7 3 15 17 12 3 3 32
10 วัดป่าพฤกษ์ 5 5 1 11 8 6 3 2 17
11 บ้านโพธิ์ศรี 5 3 3 11 8 3 3 1 14
12 วัดพระธาตุ 4 5 7 16 13 10 5 3 28
13 วัดวังพระนอน 4 3 4 11 12 4 2 2 18
14 วัดช่องลม 4 1 6 11 10 9 1 3 20
15 วัดเขาดิน 4 1 1 6 7 2 1 1 10
16 วัดเสาธง 4 1 0 5 6 7 2 3 15
17 บางแม่หม้าย 3 2 0 5 6 4 2 0 12
18 วัดกระทุ่มทอง 3 1 4 8 10 3 3 1 16
19 บ้านดอนโพ 3 1 0 4 5 0 2 2 7
20 วัดยาง 3 0 2 5 6 2 1 2 9
21 วัดสระประทุม 2 5 4 11 9 13 2 0 24
22 ศุภลักษณ์ 2 5 3 10 8 2 0 2 10
23 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 2 4 4 10 10 7 1 0 18
24 วัดป่าพระเจ้า 2 3 5 10 9 10 1 0 20
25 วัดไก่เตี้ย 2 3 1 6 6 2 1 1 9
26 บางปลาม้า 2 2 0 4 4 1 1 1 6
27 วัดสำนักตะฆ่า 2 1 1 4 4 2 3 1 9
28 วัดบรรไดทอง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
29 วัดโพธิ์ศรี 2 1 0 3 3 3 2 1 8
30 วัดวังน้ำเย็น 2 0 3 5 5 3 5 1 13
31 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 2 0 2 4 6 4 4 0 14
32 วัดดาว 2 0 0 2 5 2 0 0 7
33 วัดแก้ว 1 3 3 7 4 2 6 1 12
34 วัดสุขเกษม 1 2 3 6 8 3 1 0 12
35 วัดจระเข้ใหญ่ 1 2 2 5 6 8 2 1 16
36 เมืองสุพรรณบุรี 1 2 2 5 6 2 1 3 9
37 วัดบ้านกล้วย 1 2 1 4 3 3 2 0 8
38 บ้านหนองปรือ 1 2 1 4 3 1 0 0 4
39 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 1 2 0 3 4 2 0 0 6
40 วัดสวนแตง 1 2 0 3 1 7 0 1 8
41 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 1 2 4 2 7 6 0 15
42 บ้านบางกุ้ง 1 1 1 3 6 3 4 0 13
43 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 1 1 1 3 5 4 1 0 10
44 วัดดอนกระเบื้อง 1 1 1 3 5 1 0 0 6
45 บ้านหนองสรวง 1 1 0 2 4 7 3 1 14
46 วัดม่วงเจริญผล 1 1 0 2 2 0 1 1 3
47 วัดองครักษ์ 1 0 3 4 5 5 3 2 13
48 วัดวรจันทร์ 1 0 1 2 3 5 0 0 8
49 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 1 0 1 2 3 2 0 1 5
50 วัดสกุณปักษี 1 0 0 1 2 2 0 2 4
51 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
52 วัดลาดกระจับ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
53 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1 0 0 1 2 0 0 0 2
54 วัดราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 1 5 0 2 6
55 วัดบางจิก 1 0 0 1 1 3 3 2 7
56 บ้านห้วยเจริญ 1 0 0 1 1 2 0 0 3
57 วัดปู่เจ้า 1 0 0 1 1 1 1 0 3
58 วัดสามจุ่น 1 0 0 1 1 1 1 0 3
59 วัดคลองโมง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
60 คี่ตี้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดดอนไข่เต่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดลาดตาล 0 8 5 13 12 7 0 0 19
63 อนุบาลศรีประจันต์ 0 6 4 10 9 8 6 0 23
64 บ้านคลองชะอม 0 2 0 2 2 3 2 0 7
65 วัดคูบัว 0 1 2 3 1 4 0 0 5
66 บ้านรางทอง 0 1 1 2 3 3 0 0 6
67 วัดสัปรสเทศ 0 1 1 2 2 3 1 1 6
68 วัดตปะโยคาราม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
69 วัดศรีษะเกษ 0 1 1 2 0 4 0 0 4
70 วัดเกาะ 0 1 0 1 2 4 0 1 6
71 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
72 วัดพังม่วง 0 1 0 1 2 2 0 0 4
73 วัดโพธิ์นฤมิตร 0 1 0 1 2 1 1 0 4
74 บ้านหนองบอน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
75 วัดโบสถ์ 0 1 0 1 2 0 1 1 3
76 วัดเสาธงทอง 0 1 0 1 1 1 1 1 3
77 วัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
78 วัดโคกโพธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 วิทยาศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดลำบัว 0 0 1 1 3 1 1 0 5
81 วัดวังพลับเหนือ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
82 วัดหน่อสุวรรณ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
83 วัดปลายนา 0 0 1 1 1 2 1 2 4
84 วัดสามัคคีธรรม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
85 วัดดอนขาด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
86 อนุบาลวัดสวนหงส์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
87 วัดพิหารแดง 0 0 1 1 0 1 1 0 2
88 วัดสามทอง 0 0 0 0 3 1 2 2 6
89 ทรงกระทียม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
90 บ้านรางหางม้า 0 0 0 0 2 3 1 1 6
91 วัดเถรพลาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
92 บ้านหนองขาม 0 0 0 0 2 1 2 1 5
93 วัดดอนบุบผาราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
94 วัดดอนตาจีน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
95 วัดศาลาท่าทราย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
96 วัดดงขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
97 วัดสว่างอารมณ์ 0 0 0 0 1 1 2 3 4
98 วัดสาลี 0 0 0 0 1 1 1 2 3
99 วัดจำปี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
100 วัดหนองเพียร 0 0 0 0 1 0 1 1 2
101 วัดปากคลองกุ่ม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
102 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
103 วัดดอนสุทธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
104 วัดวังพลับใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 วัดศุขเกษม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดไผ่ลูกนก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 วัดลานคา 0 0 0 0 0 3 1 0 4
108 วัดบางเลน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 วัดพันตำลึง 0 0 0 0 0 1 3 0 4
110 วัดสุวรรณนาคี 0 0 0 0 0 1 2 0 3
111 วัดชีปะขาว 0 0 0 0 0 1 1 1 2
112 วัดตะลุ่ม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
113 วัดบางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
114 วัดประชุมชน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
115 วัดเทพสุทธาวาส 0 0 0 0 0 1 1 0 2
116 วัดโพธิ์ท่าทราย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
117 วัดดารา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
118 วัดอู่ยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
119 วัดโพธิ์ตะควน 0 0 0 0 0 1 0 1 1
120 วัดไผ่มุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
121 วัดลาดปลาเค้า 0 0 0 0 0 0 1 1 1
122 วัดไตรรัตนาราม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
123 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 วัดบ้านหมี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 204 167 140 511 561 339 165 91 1,065