สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 60 11 2 0 73
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 39 9 5 0 53
3 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 24 8 5 2 37
4 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 23 8 4 7 35
5 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 21 10 3 0 34
6 บ้านท่าเสด็จ 14 12 9 6 35
7 วัดสังฆจายเถร 13 11 3 3 27
8 วัดพระธาตุ 12 10 5 3 27
9 วัดลาดตาล 12 7 0 0 19
10 วัดวังพระนอน 12 4 2 2 18
11 กฤษณา 12 1 0 0 13
12 วัดช่องลม 10 9 1 3 20
13 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 10 7 1 0 18
14 วัดกระทุ่มทอง 10 3 3 1 16
15 วัดสระประทุม 9 11 2 0 22
16 วัดป่าพระเจ้า 9 10 1 0 20
17 อนุบาลศรีประจันต์ 9 8 6 0 23
18 วัดป่าพฤกษ์ 8 6 3 2 17
19 วัดสุขเกษม 8 3 1 0 12
20 ศุภลักษณ์ 8 2 0 2 10
21 วัดวังกุ่ม 7 8 6 1 21
22 วัดจระเข้ใหญ่ 6 8 2 1 16
23 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 6 4 4 0 14
24 บางแม่หม้าย 6 4 2 0 12
25 บ้านบางกุ้ง 6 3 4 0 13
26 เมืองสุพรรณบุรี 6 2 1 3 9
27 วัดเขาดิน 6 2 1 1 9
28 วัดองครักษ์ 5 5 3 2 13
29 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 5 4 1 0 10
30 วัดวังน้ำเย็น 5 3 5 1 13
31 วัดไก่เตี้ย 5 2 1 1 8
32 บ้านดอนโพ 5 0 2 2 7
33 บ้านหนองสรวง 4 7 3 1 14
34 วัดแก้ว 4 2 6 1 12
35 วัดสำนักตะฆ่า 4 2 3 1 9
36 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 4 2 0 0 6
37 วัดดาว 4 2 0 0 6
38 บ้านโพธิ์ศรี 4 1 3 1 8
39 บางปลาม้า 4 1 1 1 6
40 วัดดอนกระเบื้อง 4 1 0 0 5
41 วัดโพธิ์ศรี 3 3 2 1 8
42 วัดบ้านกล้วย 3 3 2 0 8
43 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 3 2 0 1 5
44 วัดสามทอง 3 1 2 2 6
45 วัดลำบัว 3 1 1 0 5
46 วัดวังพลับเหนือ 3 1 0 1 4
47 บ้านหนองปรือ 3 1 0 0 4
48 ทรงกระทียม 3 1 0 0 4
49 วัดบรรไดทอง 3 0 0 0 3
50 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 7 6 0 15
51 วัดวรจันทร์ 2 5 0 0 7
52 วัดเกาะ 2 4 0 1 6
53 บ้านคลองชะอม 2 3 2 0 7
54 บ้านรางหางม้า 2 3 1 1 6
55 บ้านรางทอง 2 3 0 0 5
56 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2 3 0 0 5
57 วัดยาง 2 2 1 2 5
58 วัดสัปรสเทศ 2 2 1 1 5
59 วัดเถรพลาย 2 2 1 0 5
60 วัดสกุณปักษี 2 2 0 2 4
61 บ้านหนองขาม 2 1 2 1 5
62 วัดโพธิ์นฤมิตร 2 1 1 0 4
63 วัดดอนบุบผาราม 2 1 0 1 3
64 บ้านหนองบอน 2 1 0 0 3
65 วัดหน่อสุวรรณ 2 1 0 0 3
66 วัดม่วงเจริญผล 2 0 1 1 3
67 วัดโบสถ์ 2 0 1 1 3
68 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 2 0 1 0 3
69 วัดลาดกระจับ 2 0 1 0 3
70 วัดดอนตาจีน 2 0 1 0 3
71 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 2 0 0 0 2
72 วัดศาลาท่าทราย 2 0 0 0 2
73 วัดเสาธง 1 7 2 3 10
74 วัดสวนแตง 1 6 0 1 7
75 วัดราษฎร์บำรุง 1 5 0 2 6
76 วัดคูบัว 1 4 0 0 5
77 วัดบางจิก 1 3 3 2 7
78 วัดปลายนา 1 2 1 2 4
79 วัดดงขี้เหล็ก 1 2 1 1 4
80 วัดพังม่วง 1 2 0 0 3
81 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 2 3 4
82 วัดสาลี 1 1 1 2 3
83 วัดเสาธงทอง 1 1 1 1 3
84 วัดสามัคคีธรรม 1 1 1 1 3
85 วัดปู่เจ้า 1 1 1 0 3
86 วัดสามจุ่น 1 1 1 0 3
87 วัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 1 1 1 0 3
88 วัดดอนขาด 1 1 0 0 2
89 วัดตปะโยคาราม 1 1 0 0 2
90 วัดจำปี 1 1 0 0 2
91 วัดหนองเพียร 1 0 1 1 2
92 วัดคลองโมง 1 0 1 0 2
93 วัดปากคลองกุ่ม 1 0 0 1 1
94 คี่ตี้ 1 0 0 0 1
95 วัดดอนไข่เต่า 1 0 0 0 1
96 วัดโคกโพธิ์ 1 0 0 0 1
97 วิทยาศึกษา 1 0 0 0 1
98 อนุบาลวัดสวนหงส์ 1 0 0 0 1
99 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 1 0 0 0 1
100 วัดดอนสุทธาวาส 1 0 0 0 1
101 วัดวังพลับใต้ 1 0 0 0 1
102 วัดศุขเกษม 1 0 0 0 1
103 วัดไผ่ลูกนก 1 0 0 0 1
104 วัดศรีษะเกษ 0 4 0 0 4
105 วัดลานคา 0 3 1 0 4
106 บ้านห้วยเจริญ 0 2 0 0 2
107 วัดบางเลน 0 2 0 0 2
108 วัดพันตำลึง 0 1 3 0 4
109 วัดสุวรรณนาคี 0 1 2 0 3
110 วัดชีปะขาว 0 1 1 1 2
111 วัดพิหารแดง 0 1 1 0 2
112 วัดตะลุ่ม 0 1 1 0 2
113 วัดบางใหญ่ 0 1 1 0 2
114 วัดประชุมชน 0 1 1 0 2
115 วัดเทพสุทธาวาส 0 1 1 0 2
116 วัดโพธิ์ท่าทราย 0 1 0 1 1
117 วัดดารา 0 1 0 1 1
118 วัดอู่ยา 0 1 0 1 1
119 วัดโพธิ์ตะควน 0 1 0 1 1
120 วัดไผ่มุ้ง 0 1 0 0 1
121 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1 1
122 วัดไตรรัตนาราม 0 0 1 1 1
123 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 0 0 1 0 1
124 วัดบ้านหมี่ 0 0 1 0 1
125 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 1 0 1
126 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 0 0 0 0 0
รวม 527 332 165 91 1,115