สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุพรรณภูมิ 60 11 2 0 73
2 อนุบาลสุพรรณบุรี 39 9 5 0 53
3 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 24 10 3 0 37
4 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 24 8 5 2 37
5 เทศบาล 1 วัดประตูสาร 23 8 4 7 35
6 วัดสังฆจายเถร 17 12 3 3 32
7 บ้านท่าเสด็จ 14 12 9 6 35
8 วัดพระธาตุ 13 10 5 3 28
9 กฤษณา 13 1 0 0 14
10 วัดลาดตาล 12 7 0 0 19
11 วัดวังพระนอน 12 4 2 2 18
12 วัดช่องลม 10 9 1 3 20
13 เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 10 7 1 0 18
14 วัดกระทุ่มทอง 10 3 3 1 16
15 วัดสระประทุม 9 13 2 0 24
16 วัดป่าพระเจ้า 9 10 1 0 20
17 วัดวังกุ่ม 9 8 6 1 23
18 อนุบาลศรีประจันต์ 9 8 6 0 23
19 วัดป่าพฤกษ์ 8 6 3 2 17
20 บ้านโพธิ์ศรี 8 3 3 1 14
21 วัดสุขเกษม 8 3 1 0 12
22 ศุภลักษณ์ 8 2 0 2 10
23 วัดเขาดิน 7 2 1 1 10
24 วัดจระเข้ใหญ่ 6 8 2 1 16
25 วัดเสาธง 6 7 2 3 15
26 วัดห้วยสุวรรณวนาราม 6 4 4 0 14
27 บางแม่หม้าย 6 4 2 0 12
28 บ้านบางกุ้ง 6 3 4 0 13
29 เมืองสุพรรณบุรี 6 2 1 3 9
30 วัดยาง 6 2 1 2 9
31 วัดไก่เตี้ย 6 2 1 1 9
32 วัดองครักษ์ 5 5 3 2 13
33 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ 5 4 1 0 10
34 วัดวังน้ำเย็น 5 3 5 1 13
35 วัดดาว 5 2 0 0 7
36 วัดดอนกระเบื้อง 5 1 0 0 6
37 บ้านดอนโพ 5 0 2 2 7
38 บ้านหนองสรวง 4 7 3 1 14
39 วัดแก้ว 4 2 6 1 12
40 วัดสำนักตะฆ่า 4 2 3 1 9
41 วัดใหม่รัตนเจดีย์ 4 2 0 0 6
42 บางปลาม้า 4 1 1 1 6
43 วัดบรรไดทอง 4 0 0 0 4
44 วัดวรจันทร์ 3 5 0 0 8
45 วัดโพธิ์ศรี 3 3 2 1 8
46 วัดบ้านกล้วย 3 3 2 0 8
47 บ้านรางทอง 3 3 0 0 6
48 เอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 3 2 0 1 5
49 วัดสามทอง 3 1 2 2 6
50 วัดลำบัว 3 1 1 0 5
51 วัดวังพลับเหนือ 3 1 0 1 4
52 บ้านหนองปรือ 3 1 0 0 4
53 ทรงกระทียม 3 1 0 0 4
54 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2 7 6 0 15
55 วัดเกาะ 2 4 0 1 6
56 บ้านคลองชะอม 2 3 2 0 7
57 วัดสัปรสเทศ 2 3 1 1 6
58 บ้านรางหางม้า 2 3 1 1 6
59 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2 3 0 0 5
60 วัดเถรพลาย 2 2 1 0 5
61 วัดสกุณปักษี 2 2 0 2 4
62 วัดพังม่วง 2 2 0 0 4
63 บ้านหนองขาม 2 1 2 1 5
64 วัดโพธิ์นฤมิตร 2 1 1 0 4
65 วัดดอนบุบผาราม 2 1 0 1 3
66 วัดตปะโยคาราม 2 1 0 0 3
67 บ้านหนองบอน 2 1 0 0 3
68 วัดหน่อสุวรรณ 2 1 0 0 3
69 วัดม่วงเจริญผล 2 0 1 1 3
70 วัดโบสถ์ 2 0 1 1 3
71 วัดนิเวศน์ธรรมาราม 2 0 1 0 3
72 วัดลาดกระจับ 2 0 1 0 3
73 วัดดอนตาจีน 2 0 1 0 3
74 เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 2 0 0 0 2
75 วัดศาลาท่าทราย 2 0 0 0 2
76 วัดสวนแตง 1 7 0 1 8
77 วัดราษฎร์บำรุง 1 5 0 2 6
78 วัดคูบัว 1 4 0 0 5
79 วัดบางจิก 1 3 3 2 7
80 วัดปลายนา 1 2 1 2 4
81 วัดดงขี้เหล็ก 1 2 1 1 4
82 บ้านห้วยเจริญ 1 2 0 0 3
83 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 2 3 4
84 วัดสาลี 1 1 1 2 3
85 วัดเสาธงทอง 1 1 1 1 3
86 วัดสามัคคีธรรม 1 1 1 1 3
87 วัดปู่เจ้า 1 1 1 0 3
88 วัดสามจุ่น 1 1 1 0 3
89 วัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 1 1 1 0 3
90 วัดดอนขาด 1 1 0 0 2
91 วัดจำปี 1 1 0 0 2
92 วัดหนองเพียร 1 0 1 1 2
93 วัดคลองโมง 1 0 1 0 2
94 วัดปากคลองกุ่ม 1 0 0 1 1
95 คี่ตี้ 1 0 0 0 1
96 วัดดอนไข่เต่า 1 0 0 0 1
97 วัดโคกโพธิ์ 1 0 0 0 1
98 วิทยาศึกษา 1 0 0 0 1
99 อนุบาลวัดสวนหงส์ 1 0 0 0 1
100 บรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 1 0 0 0 1
101 วัดดอนสุทธาวาส 1 0 0 0 1
102 วัดวังพลับใต้ 1 0 0 0 1
103 วัดศุขเกษม 1 0 0 0 1
104 วัดไผ่ลูกนก 1 0 0 0 1
105 วัดศรีษะเกษ 0 4 0 0 4
106 วัดลานคา 0 3 1 0 4
107 วัดบางเลน 0 2 0 0 2
108 วัดพันตำลึง 0 1 3 0 4
109 วัดสุวรรณนาคี 0 1 2 0 3
110 วัดชีปะขาว 0 1 1 1 2
111 วัดพิหารแดง 0 1 1 0 2
112 วัดตะลุ่ม 0 1 1 0 2
113 วัดบางใหญ่ 0 1 1 0 2
114 วัดประชุมชน 0 1 1 0 2
115 วัดเทพสุทธาวาส 0 1 1 0 2
116 วัดโพธิ์ท่าทราย 0 1 0 1 1
117 วัดดารา 0 1 0 1 1
118 วัดอู่ยา 0 1 0 1 1
119 วัดโพธิ์ตะควน 0 1 0 1 1
120 วัดไผ่มุ้ง 0 1 0 0 1
121 วัดลาดปลาเค้า 0 0 1 1 1
122 วัดไตรรัตนาราม 0 0 1 1 1
123 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 0 0 1 0 1
124 วัดบ้านหมี่ 0 0 1 0 1
125 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 0 0 1 0 1
126 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 0 0 0 0 0
รวม 561 339 165 91 1,065