แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 73 60 82.19% 11 15.07% 2 2.74% 0 0% 73
2 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 54 39 73.58% 9 16.98% 5 9.43% 0 0% 53
3 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 38 24 64.86% 10 27.03% 3 8.11% 0 0% 37
4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 39 24 61.54% 8 20.51% 5 12.82% 2 5.13% 39
5 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 42 23 54.76% 8 19.05% 4 9.52% 7 16.67% 42
6 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 35 17 48.57% 12 34.29% 3 8.57% 3 8.57% 35
7 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 41 14 34.15% 12 29.27% 9 21.95% 6 14.63% 41
8 โรงเรียนวัดพระธาตุ 33 13 41.94% 10 32.26% 5 16.13% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนกฤษณา 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
10 โรงเรียนวัดลาดตาล 21 12 63.16% 7 36.84% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนวัดวังพระนอน 21 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
12 โรงเรียนวัดช่องลม 23 10 43.48% 9 39.13% 1 4.35% 3 13.04% 23
13 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 18 10 55.56% 7 38.89% 1 5.56% 0 0% 18
14 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 18 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
15 โรงเรียนวัดสระประทุม 24 9 37.5% 13 54.17% 2 8.33% 0 0% 24
16 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 21 9 45% 10 50% 1 5% 0 0% 20
17 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 25 9 37.5% 8 33.33% 6 25% 1 4.17% 24
18 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 23 9 39.13% 8 34.78% 6 26.09% 0 0% 23
19 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 19 8 42.11% 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 19
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
21 โรงเรียนวัดสุขเกษม 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนศุภลักษณ์ 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
23 โรงเรียนวัดเขาดิน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
24 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 17 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนวัดเสาธง 18 6 33.33% 7 38.89% 2 11.11% 3 16.67% 18
26 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 15 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
27 โรงเรียนบางแม่หม้าย 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
29 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 15 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
30 โรงเรียนวัดยาง 14 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
31 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนวัดองครักษ์ 16 5 33.33% 5 33.33% 3 20% 2 13.33% 15
33 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 14 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
35 โรงเรียนวัดดาว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
37 โรงเรียนบ้านดอนโพ 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
38 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 16 4 26.67% 7 46.67% 3 20% 1 6.67% 15
39 โรงเรียนวัดแก้ว 15 4 30.77% 2 15.38% 6 46.15% 1 7.69% 13
40 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 10 4 40% 2 20% 3 30% 1 10% 10
41 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนบางปลาม้า 8 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
44 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
47 โรงเรียนบ้านรางทอง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
49 โรงเรียนวัดสามทอง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
50 โรงเรียนวัดลำบัว 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
51 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
52 โรงเรียนทรงกระทียม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
53 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
54 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 15 2 13.33% 7 46.67% 6 40% 0 0% 15
55 โรงเรียนวัดเกาะ 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
59 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดเถรพลาย 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
62 โรงเรียนวัดพังม่วง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
66 โรงเรียนบ้านหนองบอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
68 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
69 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
70 โรงเรียนวัดโบสถ์ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
71 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
73 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
75 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
76 โรงเรียนวัดสวนแตง 9 1 11.11% 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 9
77 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 2 25% 8
78 โรงเรียนวัดคูบัว 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
79 โรงเรียนวัดบางจิก 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนวัดปลายนา 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
81 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
84 โรงเรียนวัดสาลี 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
85 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
86 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
87 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดสามจุ่น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดจำปี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนวัดดอนขาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดหนองเพียร 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
93 โรงเรียนวัดคลองโมง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
94 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
95 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
96 โรงเรียนคี่ตี้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
97 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
98 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
99 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
100 โรงเรียนวัดศุขเกษม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
101 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
102 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
103 โรงเรียนวิทยาศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดลานคา 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดบางเลน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดพันตำลึง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดชีปะขาว 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนวัดประชุมชน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดพิหารแดง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
117 โรงเรียนวัดดารา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนวัดอู่ยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
119 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
120 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
122 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
123 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]