งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้องศิลปะ 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีเขียว ชั้น 2 ห้อง ห้องศิลปะ 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้อง Sound Lap 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีเขียว ชั้น 3 ห้อง ห้อง Sound Lap 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ห้อง Computer 3 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ห้อง Computer 3 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีฟ้า ชั้น 1 ห้อง ห้องอนุบาล 2/4 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีฟ้า ชั้น 3 ห้อง ห้อง E -Classroom 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงอาหาร 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงอาหาร 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]