งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารห้องสมุด ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/4 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารห้องสมุด ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/5 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารห้องสมุด ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/6 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 ปี 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ห้อง Computer 1 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีฟ้า ชั้น 2 ห้อง ห้อง Computer 2 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคาร English Program ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.4/7 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคาร English Program ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.5/7 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคาร English Program ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/7 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงอาหาร 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น ** ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์กล่องกระดานการแข่งขันมาในวันแข่งขันด้วย
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงอาหาร 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น ** ให้ผู้เข้าแข่งขันนำอุปกรณ์กล่องกระดานการแข่งขันมาในวันแข่งขันด้วย
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคาร English Program ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.2/7 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคาร English Program ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.3/7 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5/1 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5/1 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารห้องสมุด ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.5/1 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]