งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 23-25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/6 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/5 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/4 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/1 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 3 ห้อง ห้อง ป.6/2 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/2 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/4 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี อาคารสีชมพู ชั้น 2 ห้อง ห้อง ป.4/6 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 ใช้ผลการแข่งขันวันภาษาไทย
-
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงอาหาร 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น ** ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม นำอุปกรณ์การแข่งขันคำคมมาในวันแข่งขันด้วย
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงอาหาร 24 พ.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00-08.30 น ** ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม นำอุปกรณ์การแข่งขันคำคมมาในวันแข่งขันด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]