กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 102
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 4
5 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 5
6 วัดบ่อตะกั่ว สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 6
7 วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 9
10 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 73 เงิน 10
11 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 71 เงิน 11
12 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 69 ทองแดง 12
13 วัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 67 ทองแดง 13


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 103
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 4
5 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 65 ทองแดง 5


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 051
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดพระมอพิสัย สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงเกตุ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
6 วัดทุ่งน้อย สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
7 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
8 วัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
9 วัดบางช้างเหนือ สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 9
10 วัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 9
11 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 9
12 บ้านเพลินวัฒนา สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 12


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 4
5 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 5
6 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 6
7 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 7
8 วัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 66 ทองแดง 8
9 วัดบางพระ สพป. นครปฐม เขต 2 64 ทองแดง 9
10 วัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 62 ทองแดง 10


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 145
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 5
6 เบญญาพัฒน์ สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 5
7 วัดไผ่สามตำลึง สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 8
9 วัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 8
10 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 10
11 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 71 เงิน 11


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 789
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สกลวิทยา สพป. นครปฐม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 5
6 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 6
7 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 7
9 บ้านบางเลน สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 9
10 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 9
11 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 73 เงิน 11
12 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 12
13 วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 13


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 010
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดน้อย สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน 5
6 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 6
7 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 7
8 วัดตุ๊กตา สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 8
9 วัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 71 เงิน 9
10 บ้านห้วยพลู สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 10
11 วัดดอนยอ สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 10
12 วัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 69 ทองแดง 12
13 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 66 ทองแดง 13
14 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 58 เข้าร่วม 14
15 วัดนิลเพชร สพป. นครปฐม เขต 2 57 เข้าร่วม 15
16 บ้านบางเลน สพป. นครปฐม เขต 2 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 มารีย์อุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 4
5 วัดบางไผ่นารถ สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 5
6 วัดสุขวัฒนาราม สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 5
7 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 5
8 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 66 ทองแดง 8
9 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 62 ทองแดง 9
10 วัดลาดสะแก สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 10
11 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 10 เข้าร่วม 11


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 774
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 4
5 บ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 5
6 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 6
7 วัดสรรเพชญ สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 7
8 วัดวังน้ำขาว สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 8
9 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 9


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 64 ทองแดง 4
5 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 63 ทองแดง 5


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 142
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง 4
5 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 6
7 วัดบางปลา สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 6
8 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 6
9 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 6
10 บ้านบางประแดง สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 10
11 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 10
12 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 10
13 วัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 13
14 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 13


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 062
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 775
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 820
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 สุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 48 เข้าร่วม 4
5 วัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 46 เข้าร่วม 5
6 วัดท้องไทร สพป. นครปฐม เขต 2 41 เข้าร่วม 6
7 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) สพป. นครปฐม เขต 2 20 เข้าร่วม 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 141
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง 4
5 วัดสรรเพชญ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง 6
7 วัดสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 7
8 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 8
9 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 9
10 วัดบ่อตะกั่ว สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 10
11 วัดเกาะแรต สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 11
12 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 12
13 วัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 13
14 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 14


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 791
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 4
5 วัดผาสุการาม สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 5
6 วัดท้องไทร สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 6
7 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 7
8 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 7
9 วัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 7
10 วัดสรรเพชญ สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน 10
11 วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 11
12 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 12
13 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 12
14 วัดบัวหวั่น สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 12


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 768
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าพูด สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางเลน สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
5 สุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
6 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 6
7 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 7


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 122
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบางภาษี สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดกลางครูเวียง สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 5
6 วัดกลาง สพป. นครปฐม เขต 2 62 ทองแดง 6
7 วัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 7
8 วัดท้องไทร สพป. นครปฐม เขต 2 56 เข้าร่วม 8
9 วัดดอนยอ สพป. นครปฐม เขต 2 55 เข้าร่วม 9
10 คลองบางกระทึก สพป. นครปฐม เขต 2 50 เข้าร่วม 10
11 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 37 เข้าร่วม 11
12 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 30 เข้าร่วม 12
13 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 27 เข้าร่วม 13
14 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 25 เข้าร่วม 14


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 4
5 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 5
6 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 6
7 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. นครปฐม เขต 2 65 ทองแดง 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 154
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเกษตราราม สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สกลวิทยา สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดผาสุการาม สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 4
5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 6
7 วัดบางน้อยใน สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 7
8 คลองบางกระทึก สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. นครปฐม เขต 2 72 เงิน 9
10 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) สพป. นครปฐม เขต 2 65 ทองแดง 10
11 วัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 63 ทองแดง 11


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 132
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลแสงอรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเกาะแรต สพป. นครปฐม เขต 2 54 เข้าร่วม 4
5 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 48 เข้าร่วม 5
6 วัดท้องไทร สพป. นครปฐม เขต 2 40 เข้าร่วม 6
7 วัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 40 เข้าร่วม 6
8 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) สพป. นครปฐม เขต 2 36 เข้าร่วม 8
9 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 32 เข้าร่วม 9
10 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 28 เข้าร่วม 10
11 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 26 เข้าร่วม 11
12 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 26 เข้าร่วม 11
13 วัดตุ๊กตา สพป. นครปฐม เขต 2 22 เข้าร่วม 13
14 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. นครปฐม เขต 2 20 เข้าร่วม 14


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 4
5 คลองบางกระทึก สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน 5
6 วัดลานตากฟ้า สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 6
7 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง 7
8 วัดปรีดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 66 ทองแดง 8
9 วัดละมุด สพป. นครปฐม เขต 2 61 ทองแดง 9
10 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 10
11 วัดไทร สพป. นครปฐม เขต 2 60 ทองแดง 10
12 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 58 เข้าร่วม 12
13 วัดบัวปากท่า สพป. นครปฐม เขต 2 44 เข้าร่วม 13
14 วัดตุ๊กตา สพป. นครปฐม เขต 2 43 เข้าร่วม 14
15 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 - -


คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 792
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลาดเกาะแรต สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 51 เข้าร่วม 5
6 วัดไผ่หูช้าง สพป. นครปฐม เขต 2 48 เข้าร่วม 6
7 วัดบางพระ สพป. นครปฐม เขต 2 44 เข้าร่วม 7
8 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 24 เข้าร่วม 8
9 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 24 เข้าร่วม 8
10 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 14 เข้าร่วม 10
11 วัดบางปลา สพป. นครปฐม เขต 2 14 เข้าร่วม 10


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 144
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบางประแดง สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เบญญาพัฒน์ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 4
5 วัดบางภาษี สพป. นครปฐม เขต 2 75 เงิน 5
6 บ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 - -


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 708
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดกลางบางแก้ว สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน 4
5 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 5
6 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 70 เงิน 6


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดงิ้วราย สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดรางกำหยาด สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 2 61 ทองแดง 4
5 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 52 เข้าร่วม 5
6 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 50 เข้าร่วม 6
7 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 48 เข้าร่วม 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 155
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. นครปฐม เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ่อตะกั่ว สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 วัดศิลามูล สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 5
6 วัดเกษมสุริยัมนาจ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 5
7 เดชอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง 7
8 วัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 8
9 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 9
10 วัดไผ่จรเข้ สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 10
11 วัดกลางครูเวียง สพป. นครปฐม เขต 2 74 เงิน 11


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 165
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดไร่ขิง สพป. นครปฐม เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดกลางครูเวียง สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 4
5 บ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 89 ทอง 5
6 วัดน้อย สพป. นครปฐม เขต 2 88 ทอง 6
7 บ้านคลองโยง สพป. นครปฐม เขต 2 87 ทอง 7
8 วัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 86 ทอง 8
9 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 85 ทอง 9
10 วัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 10
11 วัดปรีดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 11
12 วัดบึงลาดสวาย สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 12
13 วัดไผ่สามตำลึง สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 13
14 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 14
15 วัดสำโรง สพป. นครปฐม เขต 2 - -