สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วัดดอนหวาย 17 7 5 29
2 นาคประสิทธิ์ 15 9 3 27
3 วัดไร่ขิง 15 7 9 31
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 11 17 11 39
5 วัดนราภิรมย์ 11 8 8 27
6 บ้านกระทุ่มล้ม 10 6 8 24
7 วัดโพธิ์ 8 12 5 25
8 วัดศรีมหาโพธิ์ 8 3 6 17
9 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 7 10 7 24
10 วัดบางหลวง 7 9 6 22
11 วัดท่าพูด 6 10 1 17
12 วัดจินดาราม 6 9 3 18
13 วัดบึงลาดสวาย 6 8 4 18
14 สุคนธีรวิทย์ 6 4 3 13
15 วัดลานตากฟ้า 6 4 1 11
16 วัดศีรษะทอง 6 2 2 10
17 วัดหอมเกร็ด 6 1 8 15
18 บ้านคลองใหม่ 4 4 0 8
19 วัดลานคา 4 2 6 12
20 วัดประชานาถ 4 2 2 8
21 เอกดรุณ 4 1 1 6
22 วัดบางปลา 3 3 2 8
23 สกลวิทยา 3 3 0 6
24 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 2 1 6
25 วัดไทร 3 2 0 5
26 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 3 0 4 7
27 อนุบาลแสงอรุณ 3 0 0 3
28 วัดกลางบางแก้ว 2 3 2 7
29 บ้านหอมเกร็ด 2 2 3 7
30 วัดท่าข้าม 2 2 1 5
31 ยอแซฟอุปถัมภ์ 2 2 1 5
32 วัดสว่างอารมณ์ 2 2 0 4
33 วัดเชิงเลน 2 1 3 6
34 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 2 1 2 5
35 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 4 6
36 ตลาดเกาะแรต 2 0 1 3
37 วัดบางช้างใต้ 2 0 0 2
38 วัดเกษตราราม 2 0 0 2
39 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1 5 3 9
40 วัดวังน้ำขาว 1 4 4 9
41 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1 2 0 3
42 บ้านดงเกตุ 1 1 2 4
43 วัดนิลเพชร 1 1 2 4
44 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 1 0 2
45 วัดดอนยอ 1 1 0 2
46 วัดเวฬุวนาราม 1 0 2 3
47 วัดพุทธธรรมรังษี 1 0 1 2
48 วัดบางภาษี 1 0 1 2
49 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 0 1 2
50 วัดพระมอพิสัย 1 0 1 2
51 วัดน้อย 1 0 1 2
52 วัดบางไผ่นารถ 1 0 0 1
53 วัดไผ่สามตำลึง 1 0 0 1
54 เม่งฮั้วกงฮัก 1 0 0 1
55 บ้านพาดหมอน 1 0 0 1
56 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 0 0 1
57 วัดบางพระ 1 0 0 1
58 วัดทรงคนอง 1 0 0 1
59 วัดราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1
60 วัดไทยาวาส 1 0 0 1
61 บ้านเพลินวัฒนา 0 3 0 3
62 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 2 3 5
63 วัดตุ๊กตา 0 2 2 4
64 วัดเกาะแรต 0 2 0 2
65 วัดงิ้วราย 0 2 0 2
66 มารีย์อุปถัมภ์ 0 2 0 2
67 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 0 1 3 4
68 วัดละมุด 0 1 1 2
69 บ้านหนองมะม่วง 0 1 1 2
70 บุณยศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1
71 บ้านคลองโยง 0 1 0 1
72 บ้านไผ่หลวง 0 1 0 1
73 วัดปรีดาราม 0 1 0 1
74 ตลาดเจริญสุข 0 1 0 1
75 บ้านลานแหลม 0 1 0 1
76 วัดสาลวัน 0 1 0 1
77 เบญญาพัฒน์ 0 1 0 1
78 บ้านบางเลน 0 0 4 4
79 บ้านห้วยพลู 0 0 2 2
80 วัดรางกำหยาด 0 0 2 2
81 เซนต์แอนดรูว์ 0 0 2 2
82 วัดสรรเพชญ 0 0 1 1
83 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1
84 วัดไผ่หูช้าง 0 0 1 1
85 วัดผาสุการาม 0 0 1 1
86 วัดศิลามูล 0 0 1 1
87 วัดบ่อตะกั่ว 0 0 1 1
88 คลองบางกระทึก 0 0 1 1
89 วัดบางน้อยใน 0 0 1 1
90 วัดโคกเขมา 0 0 1 1
91 บ้านบางประแดง 0 0 1 1
92 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 1 1
93 เดชอนุสรณ์ 0 0 1 1
94 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 1 1
95 คลองทางหลวง 0 0 1 1
96 วัดสำโรง 0 0 1 1
97 วัดกลาง 0 0 1 1
98 วัดบัวหวั่น 0 0 0 0
99 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0
100 วัดกลางครูเวียง 0 0 0 0
101 วัดท้องไทร 0 0 0 0
102 บ้านบางเตย 0 0 0 0
103 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0
104 บ้านตากแดด 0 0 0 0
105 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0
106 บ้านห้วยกรด 0 0 0 0
107 วัดลาดสะแก 0 0 0 0
108 บ้านฉาง 0 0 0 0
109 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0
110 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0
111 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0
112 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0
113 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0
114 นักบุญเปโตร 0 0 0 0
115 บ้านบางม่วง 0 0 0 0
116 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0
117 วัดเดชานุสรณ์ 0 0 0 0
118 บ้านคลองจินดา 0 0 0 0
119 บ้านดอนทอง 0 0 0 0
120 วัดกกตาล 0 0 0 0
121 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0
122 สาธิตวิทยา 0 0 0 0
123 บ้านคลองบางกระจัน 0 0 0 0
124 วัดสัมปทวน 0 0 0 0
125 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0
126 บ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0 0
127 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0
128 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0
รวม 229 197 177 603

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]