สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนหวาย 17 7 5 29 32 7 4 2 43
2 นาคประสิทธิ์ 15 9 3 27 30 1 0 2 31
3 วัดไร่ขิง 15 7 9 31 36 6 2 1 44
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 11 17 11 39 54 11 0 1 65
5 วัดนราภิรมย์ 11 8 8 27 47 16 6 5 69
6 บ้านกระทุ่มล้ม 10 6 8 24 21 18 7 3 46
7 วัดโพธิ์ 8 12 5 25 35 12 8 3 55
8 วัดศรีมหาโพธิ์ 8 3 6 17 28 12 1 1 41
9 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 7 10 7 24 25 10 3 0 38
10 วัดบางหลวง 7 9 6 22 31 9 2 3 42
11 วัดท่าพูด 6 10 1 17 24 4 0 3 28
12 วัดจินดาราม 6 9 3 18 30 10 10 7 50
13 วัดบึงลาดสวาย 6 8 4 18 26 7 5 6 38
14 สุคนธีรวิทย์ 6 4 3 13 17 5 0 0 22
15 วัดลานตากฟ้า 6 4 1 11 25 8 3 1 36
16 วัดศีรษะทอง 6 2 2 10 21 0 1 0 22
17 วัดหอมเกร็ด 6 1 8 15 20 10 5 2 35
18 บ้านคลองใหม่ 4 4 0 8 14 3 1 0 18
19 วัดลานคา 4 2 6 12 19 3 7 1 29
20 วัดประชานาถ 4 2 2 8 11 4 1 0 16
21 เอกดรุณ 4 1 1 6 6 1 0 0 7
22 วัดบางปลา 3 3 2 8 13 3 1 3 17
23 สกลวิทยา 3 3 0 6 9 0 2 0 11
24 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 2 1 6 9 3 1 0 13
25 วัดไทร 3 2 0 5 12 4 1 2 17
26 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 3 0 4 7 12 4 1 2 17
27 อนุบาลแสงอรุณ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
28 วัดกลางบางแก้ว 2 3 2 7 16 11 5 1 32
29 บ้านหอมเกร็ด 2 2 3 7 8 2 1 0 11
30 วัดท่าข้าม 2 2 1 5 11 0 0 0 11
31 ยอแซฟอุปถัมภ์ 2 2 1 5 5 0 0 0 5
32 วัดสว่างอารมณ์ 2 2 0 4 8 3 1 0 12
33 วัดเชิงเลน 2 1 3 6 10 4 3 3 17
34 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 2 1 2 5 4 4 2 1 10
35 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 4 6 12 4 2 1 18
36 ตลาดเกาะแรต 2 0 1 3 4 1 3 0 8
37 วัดบางช้างใต้ 2 0 0 2 6 1 1 0 8
38 วัดเกษตราราม 2 0 0 2 3 3 3 1 9
39 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1 5 3 9 14 4 1 5 19
40 วัดวังน้ำขาว 1 4 4 9 13 5 3 1 21
41 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1 2 0 3 9 1 0 0 10
42 บ้านดงเกตุ 1 1 2 4 7 2 0 0 9
43 วัดนิลเพชร 1 1 2 4 6 2 0 1 8
44 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 1 0 2 8 3 3 2 14
45 วัดดอนยอ 1 1 0 2 3 2 1 1 6
46 วัดเวฬุวนาราม 1 0 2 3 5 0 1 0 6
47 วัดพุทธธรรมรังษี 1 0 1 2 3 3 1 0 7
48 วัดบางภาษี 1 0 1 2 3 2 1 0 6
49 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
50 วัดพระมอพิสัย 1 0 1 2 3 1 0 1 4
51 วัดน้อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
52 วัดบางไผ่นารถ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
53 วัดไผ่สามตำลึง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
54 เม่งฮั้วกงฮัก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
55 บ้านพาดหมอน 1 0 0 1 3 1 0 0 4
56 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 0 0 1 2 4 0 0 6
57 วัดบางพระ 1 0 0 1 2 3 2 3 7
58 วัดทรงคนอง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
59 วัดราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
60 วัดไทยาวาส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านเพลินวัฒนา 0 3 0 3 4 0 1 0 5
62 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 2 3 5 11 6 1 1 18
63 วัดตุ๊กตา 0 2 2 4 8 4 2 2 14
64 วัดเกาะแรต 0 2 0 2 3 1 0 1 4
65 วัดงิ้วราย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
66 มารีย์อุปถัมภ์ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
67 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 0 1 3 4 8 5 4 1 17
68 วัดละมุด 0 1 1 2 7 4 7 0 18
69 บ้านหนองมะม่วง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
70 บุณยศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 5 3 2 1 10
71 บ้านคลองโยง 0 1 0 1 5 1 1 1 7
72 บ้านไผ่หลวง 0 1 0 1 4 3 0 0 7
73 วัดปรีดาราม 0 1 0 1 3 4 2 1 9
74 ตลาดเจริญสุข 0 1 0 1 3 3 2 0 8
75 บ้านลานแหลม 0 1 0 1 3 0 2 0 5
76 วัดสาลวัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 เบญญาพัฒน์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
78 บ้านบางเลน 0 0 4 4 14 9 4 3 27
79 บ้านห้วยพลู 0 0 2 2 9 1 1 1 11
80 วัดรางกำหยาด 0 0 2 2 6 2 1 0 9
81 เซนต์แอนดรูว์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
82 วัดสรรเพชญ 0 0 1 1 10 4 0 0 14
83 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1 6 8 2 4 16
84 วัดไผ่หูช้าง 0 0 1 1 5 3 5 2 13
85 วัดผาสุการาม 0 0 1 1 5 0 0 0 5
86 วัดศิลามูล 0 0 1 1 4 2 1 2 7
87 วัดบ่อตะกั่ว 0 0 1 1 4 1 0 0 5
88 คลองบางกระทึก 0 0 1 1 3 5 0 1 8
89 วัดบางน้อยใน 0 0 1 1 3 2 0 0 5
90 วัดโคกเขมา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
91 บ้านบางประแดง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
92 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
93 เดชอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
94 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 1 1 1 2 1 1 4
95 คลองทางหลวง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
96 วัดสำโรง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
97 วัดกลาง 0 0 1 1 0 1 3 0 4
98 วัดบัวหวั่น 0 0 0 0 8 4 0 0 12
99 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
100 วัดกลางครูเวียง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
101 วัดท้องไทร 0 0 0 0 2 1 2 4 5
102 บ้านบางเตย 0 0 0 0 2 1 2 0 5
103 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
104 บ้านตากแดด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
105 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
106 บ้านห้วยกรด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
107 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 2 0 2 0 4
108 บ้านฉาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
110 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 1 5 2 0 8
111 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
112 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
113 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
114 นักบุญเปโตร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
117 วัดเดชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 บ้านคลองจินดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดกกตาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 สาธิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 บ้านคลองบางกระจัน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
124 วัดสัมปทวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
125 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 229 197 177 603 1,002 363 162 100 1,527