สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดดอนหวาย 17 7 5 29 32 7 4 2 43
2 นาคประสิทธิ์ 15 9 3 27 30 1 0 2 31
3 วัดนราภิรมย์ 11 8 8 27 47 16 6 5 69
4 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 10 16 11 37 51 10 0 1 61
5 บ้านกระทุ่มล้ม 10 5 5 20 21 13 7 3 41
6 วัดไร่ขิง 8 5 8 21 25 6 2 1 33
7 วัดบางหลวง 7 9 6 22 31 9 2 3 42
8 วัดท่าพูด 6 10 1 17 24 4 0 3 28
9 สุคนธีรวิทย์ 6 4 3 13 17 5 0 0 22
10 วัดศรีมหาโพธิ์ 6 3 6 15 26 12 1 1 39
11 วัดศีรษะทอง 6 2 2 10 21 0 1 0 22
12 วัดจินดาราม 5 9 3 17 30 9 10 7 49
13 วัดโพธิ์ 5 8 3 16 24 11 7 3 42
14 วัดลานตากฟ้า 5 4 1 10 24 8 3 1 35
15 วัดหอมเกร็ด 5 1 8 14 19 10 5 2 34
16 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 4 7 5 16 16 10 3 0 29
17 วัดลานคา 4 2 6 12 19 3 7 1 29
18 เอกดรุณ 4 1 1 6 6 1 0 0 7
19 วัดบึงลาดสวาย 3 5 3 11 20 4 5 6 29
20 บ้านคลองใหม่ 3 4 0 7 13 3 1 0 17
21 วัดบางปลา 3 3 2 8 13 2 1 3 16
22 สกลวิทยา 3 3 0 6 9 0 2 0 11
23 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 2 1 6 9 3 1 0 13
24 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 3 0 4 7 12 4 1 2 17
25 อนุบาลแสงอรุณ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
26 วัดกลางบางแก้ว 2 3 2 7 14 8 5 1 27
27 ยอแซฟอุปถัมภ์ 2 2 1 5 5 0 0 0 5
28 วัดเชิงเลน 2 1 3 6 10 4 3 3 17
29 วัดไทร 2 1 0 3 10 4 1 1 15
30 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 4 6 12 4 2 1 18
31 ตลาดเกาะแรต 2 0 1 3 4 1 3 0 8
32 วัดบางช้างใต้ 2 0 0 2 6 1 1 0 8
33 วัดเกษตราราม 2 0 0 2 3 3 3 1 9
34 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1 5 3 9 14 4 1 5 19
35 วัดวังน้ำขาว 1 4 4 9 13 5 3 1 21
36 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1 2 0 3 9 1 0 0 10
37 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 1 1 1 3 2 4 2 1 8
38 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1 1 0 2 8 3 3 2 14
39 วัดท่าข้าม 1 1 0 2 5 0 0 0 5
40 วัดดอนยอ 1 1 0 2 3 2 1 1 6
41 วัดเวฬุวนาราม 1 0 2 3 5 0 1 0 6
42 วัดนิลเพชร 1 0 1 2 4 1 0 1 5
43 วัดพุทธธรรมรังษี 1 0 1 2 3 3 1 0 7
44 วัดบางภาษี 1 0 1 2 3 2 1 0 6
45 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1 0 1 2 3 2 0 0 5
46 วัดน้อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
47 วัดบางไผ่นารถ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
48 วัดไผ่สามตำลึง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
49 เม่งฮั้วกงฮัก 1 0 0 1 3 1 1 0 5
50 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1 0 0 1 2 4 0 0 6
51 วัดบางพระ 1 0 0 1 2 3 2 3 7
52 วัดพระมอพิสัย 1 0 0 1 2 1 0 1 3
53 บ้านพาดหมอน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 วัดราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 วัดไทยาวาส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านประตูน้ำพระพิมล 0 2 3 5 11 6 1 1 18
57 วัดตุ๊กตา 0 2 2 4 7 2 2 2 11
58 วัดเกาะแรต 0 2 0 2 3 1 0 1 4
59 วัดงิ้วราย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
60 มารีย์อุปถัมภ์ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
61 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 0 1 3 4 8 5 4 1 17
62 บ้านดงเกตุ 0 1 2 3 6 2 0 0 8
63 วัดละมุด 0 1 1 2 7 4 7 0 18
64 วัดประชานาถ 0 1 1 2 5 2 1 0 8
65 บ้านหนองมะม่วง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
66 บุณยศรีสวัสดิ์ 0 1 0 1 5 3 2 1 10
67 วัดสว่างอารมณ์ 0 1 0 1 5 2 1 0 8
68 บ้านคลองโยง 0 1 0 1 5 1 1 1 7
69 บ้านไผ่หลวง 0 1 0 1 4 2 0 0 6
70 วัดปรีดาราม 0 1 0 1 3 4 2 1 9
71 ตลาดเจริญสุข 0 1 0 1 2 2 1 0 5
72 บ้านเพลินวัฒนา 0 1 0 1 2 0 1 0 3
73 วัดสาลวัน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
74 เบญญาพัฒน์ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
75 บ้านบางเลน 0 0 4 4 14 9 4 3 27
76 บ้านห้วยพลู 0 0 2 2 9 1 1 1 11
77 วัดรางกำหยาด 0 0 2 2 6 2 1 0 9
78 เซนต์แอนดรูว์ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
79 วัดสรรเพชญ 0 0 1 1 10 4 0 0 14
80 ตลาดรางกระทุ่ม 0 0 1 1 6 8 2 4 16
81 วัดไผ่หูช้าง 0 0 1 1 5 3 5 2 13
82 วัดผาสุการาม 0 0 1 1 5 0 0 0 5
83 วัดศิลามูล 0 0 1 1 4 2 1 2 7
84 วัดบ่อตะกั่ว 0 0 1 1 4 1 0 0 5
85 คลองบางกระทึก 0 0 1 1 3 5 0 1 8
86 วัดบางน้อยใน 0 0 1 1 3 2 0 0 5
87 วัดโคกเขมา 0 0 1 1 3 1 0 0 4
88 บ้านบางประแดง 0 0 1 1 3 0 1 0 4
89 บ้านคลองนกกระทุง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
90 เดชอนุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 0 0 1 1 1 2 1 1 4
92 คลองทางหลวง 0 0 1 1 1 2 1 0 4
93 วัดสำโรง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
94 วัดกลาง 0 0 1 1 0 1 3 0 4
95 วัดบัวหวั่น 0 0 0 0 8 4 0 0 12
96 วัดห้วยตะโก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 วัดกลางครูเวียง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
98 วัดท้องไทร 0 0 0 0 2 1 2 4 5
99 วัดทุ่งน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
100 บ้านตากแดด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
101 บ้านนราภิรมย์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
102 บ้านห้วยกรด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
103 บ้านบางเตย 0 0 0 0 2 0 2 0 4
104 บ้านลานแหลม 0 0 0 0 2 0 2 0 4
105 วัดลาดสะแก 0 0 0 0 2 0 2 0 4
106 บ้านฉาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
107 วัดบางช้างเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
108 บ้านคลองพระมอพิสัย 0 0 0 0 1 5 2 0 8
109 วัดบัวปากท่า 0 0 0 0 1 1 0 2 2
110 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 0 0 0 0 1 1 0 1 2
111 วัดเกษมสุริยัมนาจ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
112 นักบุญเปโตร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 บ้านบางม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 วัดสุขวัฒนาราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 วัดเดชานุสรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านคลองจินดา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านดอนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 วัดกกตาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 วัดไผ่จรเข้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 สาธิตวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 วัดสัมปทวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
122 บ้านรางปลาหมอ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านหนองปรงกาญจนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านหอมเกร็ด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
126 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 193 173 160 526 916 334 160 99 1,410