แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 66 54 81.82% 11 16.67% 0 0% 1 1.52% 66
2 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 75 47 63.51% 16 21.62% 6 8.11% 5 6.76% 74
3 โรงเรียนวัดไร่ขิง 45 36 80% 6 13.33% 2 4.44% 1 2.22% 45
4 โรงเรียนวัดโพธิ์ 59 35 60.34% 12 20.69% 8 13.79% 3 5.17% 58
5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 50 32 71.11% 7 15.56% 4 8.89% 2 4.44% 45
6 โรงเรียนวัดบางหลวง 46 31 68.89% 9 20% 2 4.44% 3 6.67% 45
7 โรงเรียนวัดจินดาราม 57 30 52.63% 10 17.54% 10 17.54% 7 12.28% 57
8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 33 30 90.91% 1 3.03% 0 0% 2 6.06% 33
9 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 43 28 66.67% 12 28.57% 1 2.38% 1 2.38% 42
10 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 44 26 59.09% 7 15.91% 5 11.36% 6 13.64% 44
11 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 42 25 65.79% 10 26.32% 3 7.89% 0 0% 38
12 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 37 25 67.57% 8 21.62% 3 8.11% 1 2.7% 37
13 โรงเรียนวัดท่าพูด 33 24 77.42% 4 12.9% 0 0% 3 9.68% 31
14 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 50 21 42.86% 18 36.73% 7 14.29% 3 6.12% 49
15 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 23 21 95.45% 0 0% 1 4.55% 0 0% 22
16 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 37 20 54.05% 10 27.03% 5 13.51% 2 5.41% 37
17 โรงเรียนวัดลานคา 31 19 63.33% 3 10% 7 23.33% 1 3.33% 30
18 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 22 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
19 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 33 16 48.48% 11 33.33% 5 15.15% 1 3.03% 33
20 โรงเรียนบ้านบางเลน 31 14 46.67% 9 30% 4 13.33% 3 10% 30
21 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 24 14 58.33% 4 16.67% 1 4.17% 5 20.83% 24
22 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 20 14 77.78% 3 16.67% 1 5.56% 0 0% 18
23 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 25 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
24 โรงเรียนวัดบางปลา 20 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
25 โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 20 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนวัดไทร 20 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
27 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 19 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
28 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล 22 11 57.89% 6 31.58% 1 5.26% 1 5.26% 19
29 โรงเรียนวัดประชานาถ 16 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
30 โรงเรียนวัดท่าข้าม 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
31 โรงเรียนวัดเชิงเลน 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
32 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 14 10 71.43% 4 28.57% 0 0% 0 0% 14
33 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
34 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
35 โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
36 โรงเรียนสกลวิทยา 11 9 81.82% 0 0% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 18 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
38 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 16 8 50% 4 25% 2 12.5% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 17 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
41 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 12 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
43 โรงเรียนวัดละมุด 18 7 38.89% 4 22.22% 7 38.89% 0 0% 18
44 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 20 6 30% 8 40% 2 10% 4 20% 20
46 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
47 โรงเรียนวัดนิลเพชร 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนเอกดรุณ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 17 5 33.33% 3 20% 5 33.33% 2 13.33% 15
51 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
52 โรงเรียนบ้านคลองโยง 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
54 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 7 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
55 โรงเรียนวัดผาสุการาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
58 โรงเรียนวัดศิลามูล 9 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
59 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
60 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนคลองบางกระทึก 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
64 โรงเรียนวัดปรีดาราม 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
65 โรงเรียนวัดเกษตราราม 10 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
66 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 9 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
67 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนวัดดอนยอ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
69 โรงเรียนวัดบางภาษี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
70 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
75 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
76 โรงเรียนวัดเกาะแรต 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดงิ้วราย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนวัดโคกเขมา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านลานแหลม 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านบางประแดง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดบางพระ 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
87 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
88 โรงเรียนวัดท้องไทร 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
89 โรงเรียนบ้านบางเตย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านตากแดด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านนราภิรมย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านห้วยกรด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดลาดสะแก 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านฉาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดทรงคนอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนวัดสาลวัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 9 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
105 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
106 โรงเรียนคลองทางหลวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนวัดสำโรง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดบัวปากท่า 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
110 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
111 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนนักบุญเปโตร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านบางม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบ้านคลองจินดา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านดอนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนวัดกกตาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดไทยาวาส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนสาธิตวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดสัมปทวน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดกลาง 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
125 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]