งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]