สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม นายสญชัย รัศมีแจ่ม   0816440250
2 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสุวิทย์ กฤตวิโรธน์   0870008271
3 โรงเรียนวัดจินดาราม ต. ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม นายเกษมสันต์ มีจันทร์   0819164656
4 โรงเรียนวัดดอนหวาย ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม นายวีระ พูลสวัสดิ์   0813435733
5 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายจตุรงค์ เชาว์สกุล   0860773393
6 โรงเรียนวัดท่าพูด ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม นายชูพงษ์ กำลังงาม   0844665354
7 โรงเรียนวัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม นายธเนศ ปานอุทัย   0898367441
8 โรงเรียนวัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายจำเริญ สีมารัตน์   0819441147
9 โรงเรียนวัดลานคา ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม นางศิวิไล ทีคำ   0819430038
10 โรงเรียนวัดไทร ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข   0906329955
11 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต, นางเนตรทราย บัลลังก์ปัทมา   0817012561 ,0897438
12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม นายทินกฤต พณิชยกุล   0923516152

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]