ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 98.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 97.36 ทอง 4
5 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 88.24 ทอง 5
6 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 72.96 เงิน 6
7 บ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 62.24 ทองแดง 7
8 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 54.32 เข้าร่วม 8
9 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 42.80 เข้าร่วม 9
10 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 31.12 เข้าร่วม 10


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 บ้านทะเลวังวัด สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านท่ามะนาว สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
8 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
9 วัดมณีศรีโสภณ สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
10 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
11 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 11
12 อนุบาลสุวดีวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 11


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 89.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 83.33 ทอง 4
5 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 83.33 ทอง 4
6 บ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 6
7 บ้านเหวตาบัว สพป. ลพบุรี เขต 2 77.66 เงิน 7
8 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 8
9 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 71.66 เงิน 9
10 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 10
11 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 66 ทองแดง 11
12 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 84.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 82.75 ทอง 5
6 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.75 ทอง 6
7 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80.50 ทอง 7
8 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 77.25 เงิน 8
9 บ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 68.75 ทองแดง 9
10 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 10


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 4
5 บ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านป่าเขว้า สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 85.60 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 80.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 76.60 เงิน 4
5 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 76.60 เงิน 4
6 สร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 76.40 เงิน 6
7 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 76.20 เงิน 7
8 บ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 75.80 เงิน 8
9 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 73.25 เงิน 9
10 บ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 72.40 เงิน 10
11 ช่องสาริกา สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 11
12 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 ช่องสาริกา สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซับเค้าแมว สพป. ลพบุรี เขต 2 80.50 ทอง 4
5 บ้านทะเลทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 79.50 เงิน 6
7 บ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 79.25 เงิน 7
8 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 77.50 เงิน 8
9 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 77.25 เงิน 9
10 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 10
11 บ้านลำสนธิ สพป. ลพบุรี เขต 2 75.50 เงิน 11
12 ซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 75.25 เงิน 12
13 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 813
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 นารายณ์วิทยาท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2 83.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ช่องสาริกา สพป. ลพบุรี เขต 2 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโคกสลุง สพป. ลพบุรี เขต 2 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 79.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 77.50 เงิน 5
6 อนุบาลสุวดีวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 76.50 เงิน 6
7 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 7
8 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 8
9 บ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 70.25 เงิน 9
10 บ้านหนองจาน สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 10


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจาน สพป. ลพบุรี เขต 2 75.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 74.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 73.50 เงิน 4
5 บ้านหนองขาม สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 5
6 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 58 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลพัฒนานิคม สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขายายกะตา สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 4
5 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 87.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 4
5 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 80.75 ทอง 6
7 บ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 77.75 เงิน 7
8 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเกาะรัง สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านซับจำปา สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สามัคคีวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านเขาขวาง สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 7
8 นิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 7
9 บ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 7
10 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 90.25 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านยางโทน สพป. ลพบุรี เขต 2 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.25 ทอง 4
5 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 80.50 ทอง 5
6 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 79.75 เงิน 6
7 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 79.50 เงิน 7
8 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 8
9 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 8
10 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 77.75 เงิน 10
11 บ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 74.50 เงิน 11


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 803
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 4
5 บ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง 5


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 802
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดดำรงบุล สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 4
5 นารายณ์วิทยาท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 5
6 บ้านยางราก สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 6
7 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 61 ทองแดง 7
8 วัดโพธิ์งาม สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 8


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 80.33 ทอง 4
5 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.33 เงิน 5
6 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.33 เงิน 5
7 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.33 เงิน 5
8 บ้านพุกะชัด สพป. ลพบุรี เขต 2 65.66 ทองแดง 8
9 บ้านนาโสม สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 9
10 สร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 64.33 ทองแดง 10
11 วัดดำรงบุล สพป. ลพบุรี เขต 2 61.67 ทองแดง 11
12 ซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลโคกเจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 4
5 สามัคคีวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง 4
6 บ้านดีลัง สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 6
7 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 7
8 สร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 7
9 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 79 เงิน 9
10 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 10
11 บ้านหนองโกวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 801
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 5
6 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 6
7 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 60 ทองแดง 7
8 บ้านใหม่สามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 50 เข้าร่วม 8
9 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. ลพบุรี เขต 2 40 เข้าร่วม 9


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 794
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 86.50 ทอง 4
5 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 5
6 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง 5
7 บ้านนาโสม สพป. ลพบุรี เขต 2 81.75 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 81.25 ทอง 8
9 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 81.25 ทอง 8
10 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 78.25 เงิน 10
11 วัดดำรงบุล สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 11
12 นารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 796
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 4
5 บ้านดงน้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 81 ทอง 5
6 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 6


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 812
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 793
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านไทยล้อม สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง 4
5 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 7
8 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขารวก สพป. ลพบุรี เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าดินดำ สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองมะค่า สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 77 เงิน 5
6 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 74 เงิน 6
7 บ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 73 เงิน 7
8 บ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 72 เงิน 8
9 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 9
10 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. ลพบุรี เขต 2 67 ทองแดง 10
11 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 11


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 86.60 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสว่างอารมณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 80.30 ทอง 4
5 สามัคคีวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 75.60 เงิน 5
6 ช่องสาริกา สพป. ลพบุรี เขต 2 72.60 เงิน 6
7 บ้านหนองเสมา สพป. ลพบุรี เขต 2 71.60 เงิน 7
8 บ้านธงชัยสามัคคี สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 8
9 สร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9
10 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 66.66 ทองแดง 10
11 บ้านชอนสมบูรณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 64.60 ทองแดง 11
12 นารายณ์วิทยาท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 63 ทองแดง 12
13 ซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 - -
14 นารายณ์วิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 - -
15 สัตยาไส สพป. ลพบุรี เขต 2 - -
16 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปรางค์น้อย สพป. ลพบุรี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พรหมรังษี สพป. ลพบุรี เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 76 เงิน 6
7 นารายณ์วิทยาท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 7
8 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 75 เงิน 7
9 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9
10 บ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 65 ทองแดง 10
12 ซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย สพป. ลพบุรี เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ อนุบาลลำนารายณ์ และบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 315
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านม่วงค่อม สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ