สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ลพบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 10 9 5 24
2 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 8 11 4 23
3 บ้านมะนาวหวาน 7 6 3 16
4 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 7 2 6 15
5 บ้านเขาสมโภชน์ 7 0 1 8
6 อนุบาลท่าหลวง 6 13 3 22
7 นารายณ์วิทยา 6 5 4 15
8 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 6 4 4 14
9 บ้านหนองมะค่า 6 4 2 12
10 อนุบาลลำนารายณ์ 6 3 2 11
11 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 6 3 1 10
12 บ้านบัวชุม 6 1 5 12
13 บ้านท่าเยี่ยม 6 0 1 7
14 อนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 5 5 2 12
15 บ้านห้วยใหญ่ 5 4 3 12
16 บ้านท่ากรวด 5 3 1 9
17 บ้านเขารวก 5 3 0 8
18 วัดโคกสลุง 5 0 4 9
19 บ้านหนองประดู่ 4 5 2 11
20 บ้านม่วงค่อม 4 3 5 12
21 บ้านดีลัง 4 1 5 10
22 บ้านซับโศก 4 1 0 5
23 บ้านโคกแสมสาร 4 0 5 9
24 บ้านเขายายกะตา 3 5 1 9
25 บ้านเกาะรัง 3 3 2 8
26 บ้านดงดินแดง 3 2 4 9
27 บ้านหัวลำ 3 2 1 6
28 อนุบาลพัฒนานิคม 3 1 4 8
29 บ้านวังตาอินทร์ 3 1 0 4
30 บ้านเขาราบ 3 1 0 4
31 บ้านทะเลวังวัด 3 0 0 3
32 บ้านปรางค์น้อย 2 6 3 11
33 บ้านซับจำปา 2 4 0 6
34 พรหมรังษี 2 3 2 7
35 บ้านสระเพลง 2 3 2 7
36 บ้านแหลมชนแดน 2 3 1 6
37 วัดหนองตามิ่ง 2 2 4 8
38 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 2 2 2 6
39 สร้างพัฒนา 2 2 0 4
40 บ้านด่านไทยล้อม 2 1 2 5
41 นิคมลำนารายณ์ 2 1 2 5
42 บ้านเหวตาบัว 2 1 1 4
43 วัดโพธิ์งาม 2 1 0 3
44 บ้านคลองกลุ่ม 2 1 0 3
45 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 0 3
46 วัดหนองนา 2 1 0 3
47 บ้านยางราก 2 0 0 2
48 บ้านทะเลทอง 2 0 0 2
49 บ้านทุ่งดินแดง 2 0 0 2
50 บ้านห้วยสาราม 2 0 0 2
51 บ้านป่าเขว้า 1 4 4 9
52 บ้านท่าดินดำ 1 4 3 8
53 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 1 4 1 6
54 บ้านสหพันธ์อ่างทอง 1 4 0 5
55 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 1 2 5 8
56 นารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 2 4 7
57 บ้านคลอง 1 2 1 4
58 ซอย 19 สาย 2 ขวา 1 2 0 3
59 บ้านดงน้อย 1 1 6 8
60 บ้านชอนสมบูรณ์ 1 1 4 6
61 บ้านยางโทน 1 1 3 5
62 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 1 3
63 บ้านใหม่โสพิมพ์ 1 1 1 3
64 งามมีศรีพัฒนา 1 1 1 3
65 บ้านคลองสาริกา 1 1 0 2
66 บ้านเขาตะแคง 1 1 0 2
67 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 1 1 0 2
68 บ้านกุดตาเพชร 1 0 3 4
69 บ้านใหม่สามัคคี 1 0 1 2
70 บ้านหนองเสมา 1 0 1 2
71 บ้านสวนมะเดื่อ 1 0 1 2
72 บ้านท่าตะโก 1 0 1 2
73 บ้านท่ามะนาว 1 0 1 2
74 บ้านเขาแหลม 1 0 1 2
75 บ้านลำโป่งเพชร 1 0 0 1
76 บ้านวังทอง 1 0 0 1
77 บ้านมะกอกหวาน 1 0 0 1
78 ชุมชนบ้านชัยบาดาล 1 0 0 1
79 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 0 0 1
80 ทองทาบพิทยา 0 4 0 4
81 บ้านวังแขม 0 3 3 6
82 ช่องสาริกา 0 3 0 3
83 อนุบาลโคกเจริญ 0 2 2 4
84 บ้านเขาขวาง 0 2 1 3
85 บ้านหนองโกวิทยา 0 2 0 2
86 บ้านลำสนธิ 0 2 0 2
87 วัดสุนทรเทพคีรี 0 1 3 4
88 อนุบาลวัดหนองม่วง 0 1 2 3
89 บ้านลังกาประชาสรรค์ 0 1 1 2
90 บ้านราษฎร์บำรุง 0 1 1 2
91 บ้านหนองจาน 0 1 1 2
92 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 0 1 0 1
93 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1
94 บ้านด่านจันทร์ 0 1 0 1
95 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย 0 1 0 1
96 บ้านหนองโพธิ์ 0 1 0 1
97 บ้านมหาโพธิ 0 1 0 1
98 บ้านหนองตะแบก 0 1 0 1
99 บ้านซับเค้าแมว 0 0 2 2
100 วัดดำรงบุล 0 0 2 2
101 บ้านพุกะชัด 0 0 1 1
102 บ้านซับไทร 0 0 1 1
103 สัตยาไส 0 0 1 1
104 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 0 0 1 1
105 อนุบาลสุวดีวิทยา 0 0 1 1
106 บ้านหนองขาม 0 0 1 1
107 บ้านโกรกรกฟ้า 0 0 1 1
108 ซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย 0 0 1 1
109 บ้านศรีเมือง 0 0 1 1
110 อนุบาลสระโบสถ์ 0 0 1 1
111 บ้านทุ่งตาแก้ว 0 0 0 0
112 บ้านซับผาสุก 0 0 0 0
113 บ้านห้วยดีเลิศ 0 0 0 0
114 บ้านนาโสม 0 0 0 0
115 บ้านบ่อคู่ 0 0 0 0
116 บ้านธงชัยสามัคคี 0 0 0 0
117 บ้านท่ามะกอก 0 0 0 0
118 บ้านห้วยเขว้า 0 0 0 0
119 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 0 0
120 บ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 0 0 0 0
121 บ้านซับหินขวาง 0 0 0 0
122 แก้วประทานพรวิทยา 0 0 0 0
123 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย 0 0 0 0
124 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 0 0 0 0
125 บ้านบ่อน้ำ 0 0 0 0
126 บ้านหนองบง 0 0 0 0
127 บ้านหนองไทร 0 0 0 0
128 บ้านเขาหมูมัน 0 0 0 0
129 บ้านโค้งรถไฟ 0 0 0 0
130 วัดมณีศรีโสภณ 0 0 0 0
131 บ้านหนองปีกนก 0 0 0 0
132 บ้านซับงูเหลือม 0 0 0 0
133 บ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0
134 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 0 0 0 0
136 บ้านทุ่งท่าช้าง 0 0 0 0
137 บ้านหนองปล้อง 0 0 0 0
138 บ้านไร่พัฒนา 0 0 0 0
รวม 223 196 170 589

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]