แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลพบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 46 25 54.35% 10 21.74% 8 17.39% 3 6.52% 46
2 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 41 24 60% 11 27.5% 5 12.5% 0 0% 40
3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 35 23 65.71% 9 25.71% 1 2.86% 2 5.71% 35
4 โรงเรียนบ้านบัวชุม 32 21 67.74% 7 22.58% 2 6.45% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 36 21 58.33% 6 16.67% 5 13.89% 4 11.11% 36
6 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 26 19 73.08% 3 11.54% 3 11.54% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 29 17 58.62% 4 13.79% 8 27.59% 0 0% 29
8 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 45 16 36.36% 13 29.55% 7 15.91% 8 18.18% 44
9 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 28 16 66.67% 5 20.83% 1 4.17% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 31 15 50% 8 26.67% 4 13.33% 3 10% 30
11 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 25 15 60% 6 24% 3 12% 1 4% 25
12 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 25 15 65.22% 4 17.39% 3 13.04% 1 4.35% 23
13 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 21 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
14 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 30 15 71.43% 2 9.52% 3 14.29% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 28 14 50% 7 25% 3 10.71% 4 14.29% 28
16 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 20 13 65% 2 10% 4 20% 1 5% 20
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 23 12 52.17% 6 26.09% 3 13.04% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 22 12 57.14% 5 23.81% 2 9.52% 2 9.52% 21
19 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 24 12 50% 3 12.5% 7 29.17% 2 8.33% 24
20 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 24 11 47.83% 5 21.74% 5 21.74% 2 8.7% 23
21 โรงเรียนทองทาบพิทยา 19 11 57.89% 5 26.32% 1 5.26% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านดีลัง 20 11 57.89% 4 21.05% 3 15.79% 1 5.26% 19
23 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 25 11 44% 2 8% 8 32% 4 16% 25
24 โรงเรียนพรหมรังษี 32 10 35.71% 7 25% 6 21.43% 5 17.86% 28
25 โรงเรียนบ้านคลอง 26 10 38.46% 7 26.92% 3 11.54% 6 23.08% 26
26 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 24 10 41.67% 6 25% 5 20.83% 3 12.5% 24
27 โรงเรียนวัดโคกสลุง 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 20 10 50% 4 20% 3 15% 3 15% 20
29 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 25 9 36% 7 28% 5 20% 4 16% 25
30 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 17 9 64.29% 4 28.57% 1 7.14% 0 0% 14
31 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 19 9 47.37% 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 19
32 โรงเรียนสร้างพัฒนา 21 8 38.1% 8 38.1% 4 19.05% 1 4.76% 21
33 โรงเรียนบ้านยางโทน 22 8 36.36% 7 31.82% 4 18.18% 3 13.64% 22
34 โรงเรียนบ้านดงน้อย 22 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
35 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 17 8 47.06% 6 35.29% 0 0% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
37 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
38 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
39 โรงเรียนบ้านเขารวก 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านสระเพลง 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านหัวลำ 15 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
42 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านซับจำปา 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
44 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 25 6 24% 11 44% 5 20% 3 12% 25
45 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 14 6 46.15% 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 13 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
48 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 14 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านวังแขม 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
50 โรงเรียนช่องสาริกา 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
51 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 14 5 35.71% 3 21.43% 5 35.71% 1 7.14% 14
52 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 13 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
54 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านซับโศก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
56 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 18 4 22.22% 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 18
59 โรงเรียนบ้านยางราก 12 4 33.33% 4 33.33% 1 8.33% 3 25% 12
60 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
62 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
65 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนบ้านเขาราบ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 12 3 25% 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 12
72 โรงเรียนวัดดำรงบุล 14 3 21.43% 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 14
73 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
76 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
79 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
80 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนวัดหนองนา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 7 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
89 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
90 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านซับไทร 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนสัตยาไส 8 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
97 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
98 โรงเรียนบ้านนาโสม 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
103 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
104 โรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย 13 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
105 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
110 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
111 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
112 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
117 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
130 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 4 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
131 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
132 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]