ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.99 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63.34 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน