ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
12 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน