ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน