ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน