ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเสรี-สมใจ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 52.50 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 46 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 38.50 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน