ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 43 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 34 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 26 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 25 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 17 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 7 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน