ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 55 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน