ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 57 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
13 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน