ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 008
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน