ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านเสาหงส์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน