ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน