ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองตาเดช สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
12 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน