ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 763
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61.50 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 56 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน