ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 762
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 50 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน