ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางสูง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน