ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านพยอมงาม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน