ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 65 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน