ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุพรหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองหมู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองแกใน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน