ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70.66 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำโจน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
10 โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน