ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองจั่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบะลังกา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน