ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเข้ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน