ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองรี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องด่าน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน