ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสามยอด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพรหมณี สพป. กาญจนบุรี เขต 4 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลําอีซู สพป. กาญจนบุรี เขต 4 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองหวาย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน