ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองเตียน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองสําโรง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน